Antilopa menom priamorožec arabský je druhom žijúcim vo viacerých krajinách Arabského polostrova, ktorého existencia je vo voľnej prírode ohrozená. V Ománe sa kedysi vyskytoval v hojnom počte a neskôr vznikali viaceré inštitúcie, ktoré priamorožca chránili. Netrvalo dlho a priamorožec arabský sa