Omán.sk je webová stránka o štáte arabského poloostrova Omán. Prináša informácie, rady, cestovateľské tipy a zaujímavosti o tomto arabskom štáte.

Chcete sa podieľať na tvorbe obsahu tohto webu, alebo máte záujem o reklamu, či inú formu spolupráce? Kontaktujte nás.

Naši autori

 

Monika NoskováMgr. Monika Nosková

O sebe: „Považujem sa za nadšenú cestovateľku so spisovateľským talentom a veľkou chuťou na preskúmavanie nepoznaného. A aj preto mi skutočná orientálna exotika podmanivého Ománu tak imponuje.“

 

Obsah týchto stránok je výhradným duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a tretích strán. Akékoľvek použitie obsahu stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané. Prevádzkovateľ udeľuje súhlas výlučne na prezeranie a tlačenie stránok, pre osobnú, nekomerčnú potrebu.

Stránky Omán.sk majú výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Napriek úsiliu vynaloženého na bezchybnosť obsahu, Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky za ďalšie použitie zverejneného obsahu a informácií.