Sohar je mestom veľkého historického, mytologického a náboženského významu nielen pre Ománčanov. Kedysi bol centrom obchodu sultanátu so vzdialenou Čínou a tvrdí sa dokonca, že je skutočným rodiskom legendárneho námorníka Sindibáda. To síce nie je tak ľahké dokázať, isté